Scan mã QR hoặc truy cập trang
thethaodafa.com/mobile.vn thethaodafa.com/mobile.vn
từ di động của Quý Khách!

—    30/10    —

Chơi Ngay Chơi Ngay

HOÀN TRẢ NHÂN BA!

Đồng hành cùng Panther Moon và nhận ngay Hoàn Trả Nhân Ba tuyệt vời!

Giành 600 Điểm tiền mặt (cash point) với mỗi 1.000 VNĐ cược ở trò chơi Panther Moon, thay vì 200 Điểm tiền mặt như bình thường.


Điều khoản & Điều kiện:

 1. Chỉ những cược ở trò chơi Panther Moon (tại bất kỳ nền tảng trò chơi sẵn có nào) mới được tính cho Hoàn trả.
 2. Ưu đãi chỉ có giá trị trong ngày hôm nay ở trò chơi tiêu biểu (GMT+8).
 3. Hoàn trả Điểm tiền mặt sẽ được tự động cộng vào số điểm tiền mặt hiện có của bạn để chuyển đổi.
 4. Điểm tiền mặt có thể được chuyển đổi sang tiền mặt ngay lập tức sau khi người chơi có đủ điểm tiền mặt tối thiểu cho CLB và cấp độ VIP của mình.

—    31/10    —

Chơi Ngay Chơi Ngay

HOÀN TRẢ NHÂN ĐÔI!

Tận hưởng Hoàn Trả Nhân Đôi hấp dẫn cùng Halloween Fortune!

Giành 400 Điểm tiền mặt (cash point) với mỗi 1.000 VNĐ cược ở trò chơi Halloween Fortune, thay vì 200 Điểm tiền mặt như bình thường.


Điều khoản & Điều kiện:

 1. Chỉ những cược ở trò chơi Halloween Fortune (tại bất kỳ nền tảng trò chơi sẵn có nào) mới được tính cho Hoàn trả. Đặt cược vào phiên bản khác của trò chơi: Halloween Fortune II sẽ không được tính cho Hoàn Trả.
 2. Ưu đãi chỉ có giá trị trong ngày hôm nay ở trò chơi tiêu biểu (GMT+8).
 3. Hoàn trả Điểm tiền mặt sẽ được tự động cộng vào số điểm tiền mặt hiện có của bạn để chuyển đổi.
 4. Điểm tiền mặt có thể được chuyển đổi sang tiền mặt ngay lập tức sau khi người chơi có đủ điểm tiền mặt tối thiểu cho CLB và cấp độ VIP của mình.

—    1/11    —

Chơi Ngay Chơi Ngay

HOÀN TRẢ NHÂN ĐÔI!

Tận hưởng Hoàn Trả Nhân Đôi đặc biệt với Halloween Fortune II!

Giành 400 Điểm tiền mặt (cash point) với mỗi 1.000 VNĐ cược ở trò chơi Halloween Fortune II, thay vì 200 Điểm tiền mặt như bình thường.


Điều khoản & Điều kiện:

 1. Chỉ những cược ở trò chơi Halloween Fortune II (tại bất kỳ nền tảng trò chơi sẵn có nào) mới được tính cho Hoàn trả. Đặt cược vào phiên bản khác của trò chơi: Halloween Fortune sẽ không được tính cho Hoàn Trả.
 2. Ưu đãi chỉ có giá trị trong ngày hôm nay ở trò chơi tiêu biểu (GMT+8).
 3. Hoàn trả Điểm tiền mặt sẽ được tự động cộng vào số điểm tiền mặt hiện có của bạn để chuyển đổi.
 4. Điểm tiền mặt có thể được chuyển đổi sang tiền mặt ngay lập tức sau khi người chơi có đủ điểm tiền mặt tối thiểu cho CLB và cấp độ VIP của mình.

—    2/11    —

Chơi Ngay Chơi Ngay

HOÀN TIỀN CƯỢC THUA

Thoải mái đặt cược khi chơi Nian Nian You Yu với Hoàn Tiền Cược Thua!

Hoàn thành yêu cầu dưới đây để đủ điều kiện cho khuyến mãi.

Yêu Cầu Yêu cầu cược
thua tối thiểu
Hoàn Tiền
Ít nhất 10 vòng
quay ở trò chơi
Nian Nian You Yu
1 VNĐ Hoàn tiền 100%
Tối đa 500.000 VNĐ

Điều khoản & Điều kiện:

 1. Người chơi phải hoàn thành yêu cầu cược thua tối thiểu và chơi ít nhất 10 vòng quay ở trò chơi Nian Nian You Yu (tại bất kỳ nền tảng trò chơi sẵn có nào) trong ngày khuyến mãi để đủ điều kiện nhận thưởng.
 2. Tiền thưởng sẽ dựa vào cược thua ròng của người chơi ở trò chơi tiêu biểu.
 3. Tiền thưởng sẽ được tặng cho người chơi đủ điều kiện vào ngày tiếp theo (GMT+8).

—    3/11    —

Chơi Ngay Chơi Ngay

HOÀN TRẢ NHÂN BA!

Tận hưởng Penguin Vacation và nhận ngay Hoàn Trả Nhân Ba tuyệt vời!

Giành 600 Điểm tiền mặt (cash point) với mỗi 1.000 VNĐ cược ở trò chơi Penguin Vacation, thay vì 200 Điểm tiền mặt như bình thường.


Điều khoản & Điều kiện:

 1. Chỉ những cược ở trò chơi Penguin Vacation (tại bất kỳ nền tảng trò chơi sẵn có nào) mới được tính cho Hoàn trả.
 2. Ưu đãi chỉ có giá trị trong ngày hôm nay ở trò chơi tiêu biểu (GMT+8).
 3. Hoàn trả Điểm tiền mặt sẽ được tự động cộng vào số điểm tiền mặt hiện có của bạn để chuyển đổi.
 4. Điểm tiền mặt có thể được chuyển đổi sang tiền mặt ngay lập tức sau khi người chơi có đủ điểm tiền mặt tối thiểu cho CLB và cấp độ VIP của mình.

—    4/11    —

Chơi Ngay Chơi Ngay

THƯỞNG ĐẶT CƯỢC ĐẶC BIỆT!

Giành ngay kho báu Thưởng Đặt Cược Đặc Biệt khi chơi Cat Queen!

Hoàn thành yêu cầu dưới đây để đủ điều kiện cho khuyến mãi.

Yêu Cầu Yêu cầu đặt
cược tối thiểu
Hoàn Tiền
Ít nhất 10 vòng
quay ở trò chơi
Cat Queen
1.288.000 VNĐ 300.000 VNĐ

Điều khoản & Điều kiện:

 1. Người chơi phải hoàn thành yêu cầu đặt cược tối thiểu và chơi ít nhất 10 vòng quay ở trò chơi Cat Queen (tại bất kỳ nền tảng trò chơi sẵn có nào) trong ngày khuyến mãi để đủ điều kiện nhận thưởng.
 2. Tiền thưởng sẽ được tặng cho người chơi đủ điều kiện vào ngày tiếp theo (GMT+8).

—    5/11    —

Chơi Ngay Chơi Ngay

HOÀN TRẢ NHÂN ĐÔI!

Cùng khám phá Purple Hot và nhận ngay Hoàn Trả Nhân Đôi hấp dẫn!

Giành 400 Điểm tiền mặt (cash point) với mỗi 1.000 VNĐ cược ở trò chơi Purple Hot, thay vì 200 Điểm tiền mặt như bình thường.


Điều khoản & Điều kiện:

 1. Chỉ những cược ở trò chơi Purple Hot (tại bất kỳ nền tảng trò chơi sẵn có nào) mới được tính cho Hoàn trả.
 2. Ưu đãi chỉ có giá trị trong ngày hôm nay ở trò chơi tiêu biểu (GMT+8).
 3. Hoàn trả Điểm tiền mặt sẽ được tự động cộng vào số điểm tiền mặt hiện có của bạn để chuyển đổi.
 4. Điểm tiền mặt có thể được chuyển đổi sang tiền mặt ngay lập tức sau khi người chơi có đủ điểm tiền mặt tối thiểu cho CLB và cấp độ VIP của mình.

Sứ Mệnh Dafa

Hãy thu thập thật nhiều Huy Hiệu Dafabet và giành thưởng hấp dẫn!

Thời Gian Khuyến Mãi:
[Vòng 1] 2 – 29/10/2017 (GMT +8)
[Vòng 2] 6 – 26/11/2017 (GMT+8)

Nhập Tên Đăng Nhập để
xem Huy Hiệu của bạn!


 1. Gửi phiếu tham gia tại đây cùng chi tiết tài khoản tiền thật Dafabet.
 2. Hoàn thành yêu cầu đặt cược cho các Huy Hiệu trong thời gian khuyến mãi!
  Chỉ cần nạp tiền ít nhất
  2.888.888 VNĐ và đặt cược ít nhất
  2.888.888 VNĐ tại Dafabet Thể Thao
  Chỉ cần nạp tiền ít nhất
  2.888.888 VNĐ và đặt cược ít nhất
  2.888.888 VNĐ tại Dafabet Thể Thao
  Chỉ cần nạp tiền ít nhất
  2.888.888 VNĐ và đặt cược ít nhất
  2.888.888 VNĐ tại Dafabet Casino
  Chỉ cần nạp tiền ít nhất
  2.888.888 VNĐ và đặt cược ít nhất
  2.888.888 VNĐ tại Dafabet Casino
  Chơi ít nhất 300 ván tại bất kỳ
  Phòng Casino Trực Tuyến nào
  Chơi ít nhất 300 ván tại bất kỳ
  Phòng Casino Trực Tuyến nào
  Chỉ cần chơi ít nhất 200
  ván tại Phòng Lam Ngọc
  Chỉ cần chơi ít nhất 200
  ván tại Phòng Lam Ngọc
  Đặt cược tối thiểu 2.888.888 VNĐ
  vào bất cứ trò chơi nào
  Đặt cược tối thiểu 2.888.888 VNĐ
  vào bất cứ trò chơi nào
 3. Nhận Tiền Thưởng Tương Ứng vào mỗi thứ Hai! (GMT+8)
  Số Huy Hiệu Tiền Thưởng
  1 450.000 VNĐ Casino
  2 600.000 VNĐ Casino
  3 600.000 VNĐ Casino & CasinoTrực Tuyến
  4 900.000 VNĐ Casino & CasinoTrực Tuyến
  5 1.188.888 VNĐ Casino & CasinoTrực Tuyến

Gói Thưởng

Hãy sưu tập thật nhiều Huy Hiệu cho
cơ hội nhận các gói thưởng vô cùng hấp dẫn!

[Vòng 1]

2 – 29/10/ 2017 (GMT +8)

Samsung S8 Plus

*Giành cho Top 10

Chúc mừng bạn!
GU*****25
53*****JJ
ZY*****88
RS*****89
LO*****585
VU*****77
CHE*****22
DU*****56
15*****999
J4*****88

[Vòng 1]

2 – 29/10/ 2017 (GMT +8)
2.888.888 VNĐ Tiền Thưởng Casino

*Giành cho Top 11-90

[Vòng 2]

6 – 26/11/2017 (GMT+8)

Lexus RC F 2017

*Dành cho người chơi chiến thắng

[Vòng 2]

6 – 26/11/2017 (GMT+8)

Microsoft Surface Pro

*Dành cho Top 2-10

Bảng Xếp Hạng

Vinh Danh Nhà Vô Địch!

Thời Gian Khuyến Mãi:
[Vòng 1] 2 – 29/10/2017 (GMT +8)
[Vòng 2] 6 – 26/11/2017 (GMT+8)

Chúc mừng bạn!

Hãy tiếp tục tham gia để giành thưởng nhiều hơn nữa!

Thứ Hạng Tên Đăng Nhập
188*********11
2HU********98
3KH*******92
4CH**********A1
5WA***********66
6SH*****UO
7L2***05
8JU***KI
9XU*******00
10CY****27
11JM*****64
12XU*****01
13QD*********24
14WX*****88
15WO********I1
16SI******TZ
17SX******14
18DF*******88
19HO**********AI
20MA*******28

Điều Khoản & Điều Kiện:

 1. Khuyến mãi này dành cho tất cả người chơi sử dụng Tài khoản tiền thật tại Dafabet.
 2. Người chơi phải gửi Phiếu Tham Gia thành công với chi tiết tài khoản Tiền Thật tại Dafabet để chính thức tham gia khuyến mãi.
 3. Người chơi cần phải sưu tập đủ số Huy Hiệu yêu cầu trong Tuần Khuyến Mãi (Thứ Hai – Chủ Nhật) (GMT+8) để đủ điều kiện nhận thưởng.
 4. Chỉ các cược từ thứ Hai tới Chủ Nhật sẽ được tính khi đạt yêu cầu cụ thể trên mỗi Huy hiệu.
 5. Vào mỗi tuần khuyến mãi mới, số Huy Hiệu và và các cược sẽ được tính lại từ đầu.
 6. Tiền thưởng tương ứng sẽ được tặng cho người chơi vào ngày thứ Hai tiếp theo (GMT +8).
 7. Chỉ những cược vào các nền tảng trò chơi: phiên bản Tải về (phần mềm), phiên bản di động, phiên bản Web (flash) và sảnh iPlay mới được tính cho yêu cầu của khuyến mãi. Mỗi nền tảng có danh mục các trò chơi khác nhau.
 8. Về Tiền Thưởng:
  1. Tiền thưởng Dafabet Casino:
   Tiền thưởng có yêu cầu đặt cược 10 lần. Cược ở tất cả các trò chơi casino đều hợp lệ cho yêu cầu đặt cược.
  2. Tiền thưởng Casino Trực Tuyến Dafabet:
   Tiền thưởng có yêu cầu đặt cược 10 lần. Đặt cược vào tất cả những trò chơi tại các phòng Casino Trực Tuyến: Phòng Lam Ngọc [EVO], Phòng Ngọc Bích [TGP], Phòng Kim Cương [AG], Thạch Anh Tím [OPUS], Phòng Trân Châu [AB] và Phòng Hoàng Ngọc [GD] đều được tính cho yêu cầu đặt cược.
 9. Đối với Ưu đãi đặc biệt, người chơi phải sưu tập đủ tất cả 5 huy hiệu để đủ điều kiện nhận thưởng.
 10. Các giải thưởng là khác nhau tùy thuộc vào thứ hạng của người chơi.
 11. Người chơi chiến thắng sẽ được thông báo vào ngày 30/10/2017 (GMT +8) cho vòng 1, và vào 27/11/2017 cho vòng 2 qua điện thoại và email.
 12. Người Chiến Thắng của khuyến mãi sẽ có 7 ngày để cung cấp thông tin được yêu cầu cho Dafabet.
 13. Giải thưởng sẽ khác nhau tùy thuộc vào thứ hạng của người chơi và có thể quy đổi sang tiền thưởng Casino tương ứng.
  1. Vòng 1:
   Gói Thưởng Tiền Thưởng
   Tương Ứng
   Samsung S8
   Plus
   19.000.000 VNĐ
  2. Vòng 2:
   Gói Thưởng Tiền Thưởng
   Tương Ứng
   Lexus RC F
   2017
   3.400.000.000 VNĐ
   Microsoft Surface
   Pro
   30.000.000 VNĐ
 14. Dafabet sẽ chỉ chịu trách nhiệm cho việc mua xe ô tô và sản phẩm công nghệ và chi phí vận chuyển liên quan. Tất cả các chi phí khác sẽ do người chơi đảm nhiệm.
 15. Tất cả giải thưởng đều phụ thuộc vào nguồn hàng của nhà cung cấp. Dafabet Casino có toàn quyền vào bất cứ lúc nào để thay thế giải thưởng có giá trị tương tự trong trường hợp giải thưởng ban đầu không có sẵn. Đó có thể là là điện thoại, laptop và bộ sạc của thương hiệu khác, mà sẽ được thỏa thuận giữa người thắng cuộc và Ban Quản lý của Dafabet Casino.
 16. Người chơi không thể phản hồi cho chúng tôi trước thời hạn yêu cầu, sẽ tự động nhận được tiền thưởng quy đổi tương ứng vào tài khoản Casino của mình trong vòng 7 ngày kể từ thời điểm công bố thông tin người chiến thắng.
 17. Mỗi người chơi chỉ có thể nhận thưởng một lần trong suốt Thời gian khuyến mãi. Tuy nhiên, người chơi vẫn có thể đủ điều kiện nhận thưởng vào những Ngày khuyến mãi tiếp theo nếu hoàn thành những yêu cầu nạp tiền và đặt cược tối thiểu.

Chinh Phục Thử Thách

Hãy cùng tất cả thành viên Dafabet Chạm mốc
nhận thưởng với Tổng Thưởng lên tới 17 tỷ đồng!

Thời Gian Khuyến Mãi: 2/10 – 23/11/2017

Cách Nhận Thưởng

 1. Hoàn thành yêu cầu tổng cược tối thiểu trong thời gian khuyến mãi.
 2. Nhận chia sẻ tổng thưởng khi đạt Mốc Lượt Chơi!

Mốc lượt chơi:
Hoàn thành 100.000.000 ván/lượt chơi tại phiên bản di động của Dafabet Casino và/hoặc phần mềm Dafabet Casino Di Động!


THANH ĐO MỐC NHẬN THƯỞNG

Thời Gian cho
Mốc Lượt Chơi
Yêu Cầu
Tổng Cược
Tổng Thưởng
30/10 –
9/11/2017
18.500.000 VNĐ 17.000.000.000 VNĐ

Điều Khoản & Điều Kiện:

 1. Khuyến mãi này dành cho tất cả người chơi sử dụng tiền thật tại Dafabet.
 2. Người chơi chưa từng nạp tiền tại Dafabet Casino phải nạp tiền lần đầu và tiến hành đặt cược một lần với số tiền bằng với số tiền đã nạp mới đủ điều kiện rút tiền thắng cược và tiền thưởng.
 3. Người chơi cần đạt Yêu Cầu Tổng Cược và cùng các thành viên khác đạt Mốc Lượt Chơi để nhận chia sẻ tổng thưởng.
 4. Tất cả hoạt động trên phần mềm tải về, di động/trang di động, trò chơi flash và iPlay của Dafabet sẽ được tính cho các yêu cầu của chương trình khuyến mãi này. Một số trò chơi có thể sẽ không có sẵn ở những thiết bị chơi khác nhau. Đặt cược vào những nền tảng khác những nền tảng nói trên sẽ không được tính cho yêu cầu đặt cược.
 5. Chỉ những cược đặt vào bất kỳ trò chơi Casino Trực Tuyến bao gồm Phòng Kim Cương [AG], Lam Ngọc [EVO], Hoàng Ngọc [GD], Ngọc Bích [TGP], Trân Châu [AB], Thạch Anh Tím [OPUS] và Phòng Hồng Ngọc [PT] mới được tính cho yêu cầu đặt cược. Các cược đặt vào Bài & Trò Chơi Tại Bàn sẽ không được tính cho yêu cầu đặt cược.
 6. Chỉ các cược trong khoảng Thời gian cho Mốc Lượt Chơi cụ thể mới được tính là hợp lệ cho yêu cầu của khuyến mãi.
 7. Chia sẻ tổng thưởng sẽ được chia đều cho tất cả người chơi hợp lệ.
 8. Tiền thưởng có yêu cầu đặt cược 10 lần. Cược ở tất cả các trò chơi casino đều hợp lệ cho yêu cầu đặt cược.
 9. Một người chơi chỉ được tạo 1 tài khoản và nhận được 1 ưu đãi. Người chơi sẽ ngay lập tức bị cấm tham gia, bị khóa tài khoản, bị tịch thu tiền và mất quyền rút tiền nếu mở nhiều tài khoản và/hoặc thể hiện các hành vi được xem là lạm dụng tiền thưởng.
 10. Dafabet có toàn quyền sửa đổi, hủy bỏ, từ chối, hay thu hồi bất kỳ khuyến mãi nào.
 11. Quyền quyết định cuối cùng thuộc về Dafabet Casino.
 12. "Điều Khoản Sử Dụng" của Dafabet Casino được áp dụng.

Dafa Có Gì Mới

Hãy trở thành người đầu tiên trải nghiệm phòng
chơi casino trực tuyến mới nhất tại Dafabet!

Thạch Anh Tím [OPUS]
Đã Sẵn Sàng Trên Casino Trực Tuyến!

Tận hưởng Phòng Casino Trực Tuyến
hoàn toàn mới tại Dafabet!

Chơi ngay

Phòng Lam Ngọc [EVO]
Đã Sẵn Sàng Trên Di Động!

Hãy vào Dafabet Di Động và chơi ngay các
trò chơi hấp dẫn tại Phòng Lam Ngọc [EVO]

Chơi ngay

Trang Khyến Mãi Mới!

Cùng khám phá Tinh Hoa Châu Á
tại trang khuyến mãi hoàn toàn mới!

Xem ngay

LOCALIZED PROMO

Stay tuned for upcoming promotions!

Đăng kýĐăng ký và nạp tiền lần đầu ngay để giành thưởng 50% tới 1.000.000 VNĐ!

Thời Gian Khuyến Mãi: 2/10 - Hiện tại (GMT+8)

Cách Nhận Thưởng

 1. Nạp tiền lần đầu tối thiểu 200.000 VNĐ vào ví Casino ngay hôm nay bằng cách đăng nhập và nhấn nút “Ngân Hàng”. Liên hệ trực tuyến để được hỗ trợ tại đây.
 2. Để nhận Tiền thưởng chào mừng, bạn cần nhập Mã Khuyến Mãi tại Phiếu Nạp Tiền khi thực hiện nạp tiền lần đầu tiên.
  Mã Thưởng: CASFDBVN1M
 3. Tiền thưởng chào mừng 50% lên đến 1 triệu đồng sẽ tự động được cộng ngay khi khoản tiền nạp của bạn được cập nhật thành công.

Điều khoản & Điều kiện:

 1. Khuyến mãi này chỉ áp dụng cho thành viên câu lạc bộ Cashback, sử dụng tiền tệ Việt Nam Đồng và thực hiện giao dịch nạp tiền hoặc chuyển quỹ lần đầu trong thời gian khuyến mãi.
 2. Người chơi phải nạp tiền tối thiểu 200.000 VNĐ vào Dafabet Casino để đủ điều kiện cho khuyến mãi. Số tiền nạp tích lũy từ nhiều lần giao dịch sẽ không được tính cho tiền thưởng. Chỉ giao dịch nạp tiền đầu tiên mới được tính cho ưu đãi.
 3. Người chơi phải nhập mã CASFDBVN1M vào ô Mã Khuyến Mãi trong Phiếu Nạp tiền tại Ngân Hàng. Trong trường hợp người chơi không nhập mã thưởng vào trang nạp tiền thì sẽ không thể nhận Thưởng Nạp Tiền Lần Đầu ngay lập tức.
 4. Người chơi muốn chuyến sang CLB Slots sẽ không đủ điều kiện cho tiền thưởng nêu trên.
 5. Người chơi nạp tiền lần đầu thành công sẽ được nhận thưởng ngay lập tức. Người chơi chỉ có thể nhận thưởng một lần và không thể kết hợp với tiền thưởng đăng ký khác.
 6. Tiền thưởng sẽ dựa trên số tiền nạp lần đầu của người chơi.
 7. Yêu cầu đặt cược: 15x (tiền nạp + tiền thưởng), hợp lệ cho tất cả trò chơi tại Casino.
 8. Một người chơi chỉ được tạo 1 tài khoản và nhận được 1 ưu đãi. Người chơi sẽ ngay lập tức bị cấm tham gia, bị khóa tài khoản, bị tịch thu tiền và mất quyền rút tiền nếu mở nhiều tài khoản và/hoặc thể hiện các hành vi được xem là lạm dụng tiền thưởng.
 9. Dafabet Casino có toàn quyền sửa đổi, hủy bỏ, từ chối, hay thu hồi bất kỳ khuyến mãi nào.
 10. Quyền quyết định cuối cùng thuộc về Dafabet Casino.
 11. "Điều Khoản Sử Dụng" của Dafabet Casino được áp dụng.

Điều Khoản & Điều Kiện

 1. Khuyến mãi này dành cho tất cả người chơi sử dụng tiền thật tại Dafabet.
 2. Người chơi chưa từng có lịch sử nạp tiền tại Dafabet Casino cần phải thực hiện tối thiểu một giao dịch nạp tiền tại sản phẩm tương ứng và đặt cược một lần số tiền nạp để có thể rút tiền thưởng và tiền thắng cược của tiền thưởng.
 3. Các khuyến mãi mini của mỗi ngày có yêu cầu khác nhau. Vui lòng xem chi tiết đầy đủ của mỗi khuyến mãi ở từng ngày của các khuyến mãi mini.
 4. Chỉ những cược vào các nền tảng trò chơi: phiên bản Tải về (phần mềm), phiên bản di động, phiên bản Web (flash) và sảnh iPlay mới được tính cho yêu cầu của khuyến mãi. Mỗi nền tảng có danh mục các trò chơi khác nhau.
 5. Tiền thưởng có yêu cầu đặt cược 10 lần. Cược ở tất cả các trò chơi casino đều hợp lệ cho yêu cầu đặt cược.
 6. Một người chơi chỉ được tạo 1 tài khoản và nhận được 1 ưu đãi. Người chơi sẽ ngay lập tức bị cấm tham gia, bị khóa tài khoản, bị tịch thu tiền và mất quyền rút tiền nếu mở nhiều tài khoản và/hoặc thể hiện các hành vi được xem là lạm dụng tiền thưởng.
 7. Dafabet có toàn quyền sửa đổi, hủy bỏ, từ chối, hay thu hồi bất kỳ khuyến mãi nào.
 8. Quyền quyết định cuối cùng thuộc về Dafabet.
 9. "Điều Khoản Sử Dụng" của Dafabet Casino được áp dụng.