THƯỞNG
CHÀO MỪNG

Scan mã QR code hoặc truy cập
dfthethao.com/vn dfthethao.com/vn/qr
trên di động để vào trang di động!

ƯU ĐÃI MỖI NGÀY

17/7

HOÀN TRẢ NHÂN ĐÔI!

CHƠI NGAY

Điều khoản & Điều kiện

 1. Giành 400 Điểm tiền mặt (cash point) với mỗi 1.000 VNĐ cược ở trò chơi Great Blue thay vì 200 Điểm tiền mặt như bình thường.
 2. Chỉ những cược ở trò chơi Great Blue (tại bất kỳ nền tảng trò chơi sẵn có nào) mới được tính cho Hoàn trả.
 3. Ưu đãi chỉ có giá trị trong ngày hôm nay ở trò chơi tiêu biểu (GMT+8).
 4. Hoàn trả Điểm tiền mặt sẽ được tự động cộng vào số điểm tiền mặt hiện có của bạn để chuyển đổi.
 5. Điểm tiền mặt có thể được chuyển đổi sang tiền mặt ngay lập tức sau khi người chơi có đủ điểm tiền mặt tối thiểu cho cấp độ VIP của mình.

18/7

HOÀN TRẢ NHÂN ĐÔI!

CHƠI NGAY

Điều khoản & Điều kiện

 1. Giành 400 Điểm tiền mặt (cash point) với mỗi 1.000 VNĐ cược ở trò chơi Vacation Station thay vì 200 Điểm tiền mặt như bình thường.
 2. Chỉ những cược ở trò chơi Vacation Station (tại bất kỳ nền tảng trò chơi sẵn có nào) mới được tính cho Hoàn trả. Cược vào phiên bản khác của trò chơi (Vacation Station Deluxe) sẽ không được tính cho ưu đãi.
 3. Ưu đãi chỉ có giá trị trong ngày hôm nay ở trò chơi tiêu biểu (GMT+8).
 4. Hoàn trả Điểm tiền mặt sẽ được tự động cộng vào số điểm tiền mặt hiện có của bạn để chuyển đổi.
 5. Điểm tiền mặt có thể được chuyển đổi sang tiền mặt ngay lập tức sau khi người chơi có đủ điểm tiền mặt tối thiểu cho cấp độ VIP của mình.

19/7

HOÀN TRẢ NHÂN BA!

CHƠI NGAY

Điều khoản & Điều kiện

 1. Giành 600 Điểm tiền mặt (cash point) với mỗi 1.000 VNĐ cược ở trò chơi The Riches of Don Quixote , thay vì 200 Điểm tiền mặt như bình thường.
 2. Chỉ những cược ở trò chơi The Riches of Don Quixote (tại bất kỳ nền tảng trò chơi sẵn có nào) mới được tính cho Hoàn trả.
 3. Ưu đãi chỉ có giá trị trong ngày hôm nay ở trò chơi tiêu biểu (GMT+8).
 4. Hoàn trả Điểm tiền mặt sẽ được tự động cộng vào số điểm tiền mặt hiện có của bạn để chuyển đổi.
 5. Điểm tiền mặt có thể được chuyển đổi sang tiền mặt ngay lập tức sau khi người chơi có đủ điểm tiền mặt tối thiểu cho cấp độ VIP của mình.

20/7

HOÀN TIỀN CƯỢC THUA

CHƠI NGAY

Hoàn thành yêu cầu dưới đây để đủ điều kiện cho khuyến mãi.

Yêu Cầu Yêu cầu cược
thua tối thiểu
Hoàn Tiền
Tối thiểu 10 vòng
quay ở trò chơi
Secrets of the Amazon
1 VNĐ Hoàn tiền 100%
Tối đa
500.000 VNĐ

Điều khoản & Điều kiện

 1. Người chơi phải hoàn thành yêu cầu cược thua tối thiểu và chơi ít nhất 10 vòng quay ở trò chơi Secrets of the Amazon (tại bất kỳ nền tảng trò chơi sẵn có nào) trong ngày khuyến mãi để đủ điều kiện nhận thưởng.
 2. Tiền thưởng sẽ dựa vào cược thua ròng của người chơi ở trò chơi tiêu biểu.
 3. Tiền thưởng sẽ được tặng cho người chơi đủ điều kiện vào ngày tiếp theo (GMT+8).

21/7

HOÀN TRẢ NHÂN BA!

CHƠI NGAY

Điều khoản & Điều kiện

 1. Giành 600 Điểm tiền mặt (cash point) với mỗi 1.000 VNĐ cược ở trò chơi Prince of Olympus, thay vì 200 Điểm tiền mặt như bình thường.
 2. Chỉ những cược ở trò chơi Prince of Olympus (tại bất kỳ nền tảng trò chơi sẵn có nào) mới được tính cho Hoàn trả. Cược vào phiên bản khác của trò chơi (AOTG: Fate Sisters, AOTG: Furious Four, AOTG: God of Storms, Age of the Gods, AOTG: King of Olympus, AOG: Goddess of Wisdom và AOTG Roulette) sẽ không được tính cho ưu đãi.
 3. Ưu đãi chỉ có giá trị trong ngày hôm nay ở trò chơi tiêu biểu (GMT+8).
 4. Hoàn trả Điểm tiền mặt sẽ được tự động cộng vào số điểm tiền mặt hiện có của bạn để chuyển đổi.
 5. Điểm tiền mặt có thể được chuyển đổi sang tiền mặt ngay lập tức sau khi người chơi có đủ điểm tiền mặt tối thiểu cho cấp độ VIP của mình.

22/7

HOÀN TRẢ NHÂN ĐÔI!

CHƠI NGAY

Điều khoản & Điều kiện

 1. Giành 400 Điểm tiền mặt (cash point) với mỗi 1.000 VNĐ cược ở trò chơi Jin Qian Wa thay vì 200 Điểm tiền mặt như bình thường.
 2. Chỉ những cược ở trò chơi Jin Qian Wa (tại bất kỳ nền tảng trò chơi sẵn có nào) mới được tính cho Hoàn trả.
 3. Ưu đãi chỉ có giá trị trong ngày hôm nay ở trò chơi tiêu biểu (GMT+8).
 4. Hoàn trả Điểm tiền mặt sẽ được tự động cộng vào số điểm tiền mặt hiện có của bạn để chuyển đổi.
 5. Điểm tiền mặt có thể được chuyển đổi sang tiền mặt ngay lập tức sau khi người chơi có đủ điểm tiền mặt tối thiểu cho cấp độ VIP của mình.

23/7

HOÀN TRẢ NHÂN ĐÔI!

CHƠI NGAY

Điều khoản & Điều kiện

 1. Giành 400 Điểm tiền mặt (cash point) với mỗi 1.000 VNĐ cược ở trò chơi Nian Nian You Yu thay vì 200 Điểm tiền mặt như bình thường.
 2. Chỉ những cược ở trò chơi Nian Nian You Yu (tại bất kỳ nền tảng trò chơi sẵn có nào) mới được tính cho Hoàn trả.
 3. Ưu đãi chỉ có giá trị trong ngày hôm nay ở trò chơi tiêu biểu (GMT+8).
 4. Hoàn trả Điểm tiền mặt sẽ được tự động cộng vào số điểm tiền mặt hiện có của bạn để chuyển đổi.
 5. Điểm tiền mặt có thể được chuyển đổi sang tiền mặt ngay lập tức sau khi người chơi có đủ điểm tiền mặt tối thiểu cho cấp độ VIP của mình.

24/7

THƯỞNG ĐẶT CƯỢC

CHƠI NGAY

Hoàn thành yêu cầu dưới đây để đủ điều kiện cho khuyến mãi.

Yêu Cầu Yêu cầu Tổng
Cược tối thiểu
Tiền Thưởng
Tối thiểu 10 vòng
quay ở trò chơi
Magical Stacks
1.288.000 VNĐ 300.000 VNĐ

Điều khoản & Điều kiện

 1. Người chơi phải hoàn thành yêu cầu tổng cược tối thiểu và chơi ít nhất 10 vòng quay ở trò chơi Magical Stacks (tại bất kỳ nền tảng trò chơi sẵn có nào) trong ngày khuyến mãi để đủ điều kiện nhận thưởng.
 2. Tiền thưởng sẽ được tặng cho người chơi đủ điều kiện vào ngày tiếp theo (GMT+8).

25/7

HOÀN TRẢ NHÂN ĐÔI!

CHƠI NGAY

Điều khoản & Điều kiện

 1. Giành 400 Điểm tiền mặt (cash point) với mỗi 1.000 VNĐ cược ở trò chơi Bonus Bears thay vì 200 Điểm tiền mặt như bình thường.
 2. Chỉ những cược ở trò chơi Bonus Bears (tại bất kỳ nền tảng trò chơi sẵn có nào) mới được tính cho Hoàn trả.
 3. Ưu đãi chỉ có giá trị trong ngày hôm nay ở trò chơi tiêu biểu (GMT+8).
 4. Hoàn trả Điểm tiền mặt sẽ được tự động cộng vào số điểm tiền mặt hiện có của bạn để chuyển đổi.
 5. Điểm tiền mặt có thể được chuyển đổi sang tiền mặt ngay lập tức sau khi người chơi có đủ điểm tiền mặt tối thiểu cho cấp độ VIP của mình.

26/7

HOÀN TRẢ NHÂN BA!

CHƠI NGAY

Điều khoản & Điều kiện

 1. Giành 600 Điểm tiền mặt (cash point) với mỗi 1.000 VNĐ cược ở trò chơi Cat Queen, thay vì 200 Điểm tiền mặt như bình thường.
 2. Chỉ những cược ở trò chơi Cat Queen (tại bất kỳ nền tảng trò chơi sẵn có nào) mới được tính cho Hoàn trả.
 3. Ưu đãi chỉ có giá trị trong ngày hôm nay ở trò chơi tiêu biểu (GMT+8).
 4. Hoàn trả Điểm tiền mặt sẽ được tự động cộng vào số điểm tiền mặt hiện có của bạn để chuyển đổi.
 5. Điểm tiền mặt có thể được chuyển đổi sang tiền mặt ngay lập tức sau khi người chơi có đủ điểm tiền mặt tối thiểu cho cấp độ VIP của mình.

27/7

HOÀN TRẢ NHÂN BA!

CHƠI NGAY

Điều khoản & Điều kiện

 1. Giành 600 Điểm tiền mặt (cash point) với mỗi 1.000 VNĐ cược ở trò chơi Lie Yan Zuan Shi và Gem Heat, thay vì 200 Điểm tiền mặt như bình thường.
 2. Chỉ những cược ở trò chơi Lie Yan Zuan Shi và Gem Heat (tại bất kỳ nền tảng trò chơi sẵn có nào) mới được tính cho Hoàn trả.
 3. Ưu đãi chỉ có giá trị trong ngày hôm nay ở trò chơi tiêu biểu (GMT+8).
 4. Hoàn trả Điểm tiền mặt sẽ được tự động cộng vào số điểm tiền mặt hiện có của bạn để chuyển đổi.
 5. Điểm tiền mặt có thể được chuyển đổi sang tiền mặt ngay lập tức sau khi người chơi có đủ điểm tiền mặt tối thiểu cho cấp độ VIP của mình.

28/7

HOÀN TIỀN CƯỢC THUA

CHƠI NGAY

Hoàn thành yêu cầu dưới đây để đủ điều kiện cho khuyến mãi.

Yêu Cầu Yêu cầu cược
thua tối thiểu
Hoàn Tiền
Tối thiểu 10 vòng
quay ở trò chơi
Fei Cui Gong Zhu
1 VNĐ Hoàn tiền 100%
Tối đa
500.000 VNĐ

Điều khoản & Điều kiện

 1. Người chơi phải hoàn thành yêu cầu cược thua tối thiểu và chơi ít nhất 10 vòng quay ở trò chơi Fei Cui Gong Zhu (tại bất kỳ nền tảng trò chơi sẵn có nào) trong ngày khuyến mãi để đủ điều kiện nhận thưởng.
 2. Tiền thưởng sẽ dựa vào cược thua ròng của người chơi ở trò chơi tiêu biểu.
 3. Tiền thưởng sẽ được tặng cho người chơi đủ điều kiện vào ngày tiếp theo (GMT+8).

ƯU ĐÃI MỖI TUẦN

CHỌN ► CHƠI ► NHẬN THƯỞNG

GỬI PHIẾU THAM GIA

CÁCH NHẬN THƯỞNG

CHỌN
Gửi Phiếu Tham Gia với tài khoản tiền thật tại Dafabet.
Mỗi tuần có 3 Ưu Đãi để bạn chọn.

CHƠI
Hoàn thành yêu cầu của Ưu Đãi bạn đã chọn.

NHẬN THƯỞNG
Nhận Tiền Thưởng 230.000 VNĐ cho mỗi Ưu Đãi bạn hoàn thành!
Hoàn thành càng nhiều Ưu Đãi để nhận Tiền Thưởng càng lớn!
*Tiền Thưởng sẽ được cộng sau mỗi tuần khuyến mãi.

Chơi ít nhất 2.300.000 VNĐ tại Casino Chơi ít nhất 100 ván tại các phòng chơi Casino Trực Tuyến. Chơi ít nhất 2.300.000 VNĐ tại Trò Chơi.

Nhập Tên Đăng Nhập để xem Thành Tích của bạn


Trở thành 1 trong 88 người chơi
chiến thắng vô số Tiền thưởng, Giải Thưởng và
Siêu Xe Maserati Levante sang trọng!

CÁCH THAM GIA BỐC THĂM

 1. Hoàn thành ít nhất 1 Ưu Đãi mỗi tuần trong thời gian khuyến mãi để hợp lệ tham gia bốc thăm Giải Thưởng Đặc Biệt.
 2. Người chiến thắng sẽ được thông báo trong ngày 29/8/2018 (GMT+8)!


  Giải Thưởng

  Maserati Levante
  Chỉ dành cho 1 người chiến thắng
  Tiền Thưởng 3.000.000 VNĐ
  Chỉ dành cho 78 người chiến thắng
  iPhone X
  Chỉ dành cho 5 người chiến thắng
  Dell XPS 13 Laptop
  Chỉ dành cho 4 người chiến thắng

ƯU ĐÃI MỖI TUẦN

 1. Người chơi cần gửi Phiếu tham gia để chính thức đủ điều kiện cho khuyến mãi.
 2. Người chơi phải hoàn thành yêu cầu của bất cứ Ưu Đãi trong Ưu Đãi Mỗi Tuần.
 3. Tiền Thưởng dựa trên số Ưu Đãi Mỗi Tuần mà người chơi hoàn thành trong thời gian khuyến mãi: 230.000 VNĐ/ Ưu Đãi. Tối đa người chơi có thể nhận 690.000 VNĐ mỗi tuần.
 4. Tiền Thưởng tương ứng sẽ được cộng vào tài khoản người chơi hoàn thành yêu cầu của bất cứ Ưu Đãi trong Ưu Đãi Mỗi Tuần trong ngày tặng thưởng.
  Tuần khuyến mãi Ngày Tặng Thưởng
  17/7 – 28/7 29/7
  29/7 – 9/8 10/8
  10/8 – 21/8 22/8
  22/8 – 28/8 29/8
 5. Tiền Thưởng sẽ được cộng vào tài khoản Casino với yêu cầu đặt cược 10x, hợp lệ cho tất cả trò chơi tại Casino.

THẮNG SIÊU XE MASERATI

 1. Người chơi cần hoàn thành ít nhất 1 Ưu Đãi Mỗi Tuần trong thời gian khuyến mãi để hợp lệ tham gia bốc thăm Giải Thưởng Đặc Biệt.
 2. Người chiến thắng sẽ được thông báo trong ngày 29/8/2018 (GMT+8) và sẽ được liên hệ qua điện thoại hoặc email trong cùng ngày.
 3. Người giành thưởng cần cung cấp thông tin nhận quà và các thông tin cần thiết trong vòng 7 ngày.
 4. Dafabet sẽ chịu trách nhiệm về chi phí mua giải thưởng hiện vật. Dafabet sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ phụ phí phát sinh.
 5. Tất cả giải thưởng hiện vật sẽ phụ thuộc vào nguồn hàng của nhà sản xuất. Bất kỳ lúc nào, Dafabet Casino có quyền thay thế giải thưởng bằng một giải thưởng khác cùng giá trị trong trường hợp giải thưởng ban đầu không có sẵn.
 6. Đó có thể là sản phẩm cùng loại thuộc thương hiệu khác theo sự thỏa thuận giữa người chơi và Ban quản lý Dafabet Casino.
 7. Giải thưởng của người chơi không thể phản hồi vào hoặc trước 7 ngày sẽ được chuyển đổi thành tiền thưởng tương ứng và sẽ tự động được chuyển vào tài khoản của người chiến thắng tại Dafabet Casino sau 7 ngày thông báo người chiến thắng.
  Giải Thưởng Tiền Thưởng
  Chuyển Đổi
  Maserati Levante 3.500.000.000 VNĐ
  Dell XPS 13 Laptop 35.000.000 VNĐ
  iPhone X (64GB) 25.000.000 VNĐ
 8. Tiền Thưởng Chuyển Đổi có yêu cầu đặt cược 10x, hợp lệ cho tất cả trò chơi tại Casino.

THƯỞNG DI ĐỘNG
ĐẶC BIỆT

Chơi Casino Di Động để rinh Thưởng ngay!

CHƠI NGAY
 1. Chơi bất kỳ trò chơi nào sau đây trên Casino Di Động:
  Trò Chơi Tiêu Biểu
  Yun Cong Long
  Age of Egypt
  Buffalo Blitz
  God of Storms
  Zhao Cai Tong Zi
  Queen of Wands
 2. Đạt Yêu cầu tổng cược tối thiểu để nhận Tiền Thưởng tương ứng vào Casino vào ngày tiếp theo (GMT+8)!
  Mức Yêu cầu Tổng
  cược tối thiểu
  Tiền thưởng
  1 860.000 VNĐ 60.000 VNĐ
  2 3.620.000 VNĐ 102.000 VNĐ

Quét mã QR để chơi trên di động!

 1. Khuyến mãi này dành cho những người chơi có tài khoản Tiền Thật tại Dafabet.
 2. Người chơi cần chơi các trò chơi tiêu biểu trên di động để đủ điều kiện nhận thưởng. Hoạt động chơi ở các nền tảng khác sẽ không được tính vào khuyến mãi.
 3. Người chơi cần đạt yêu cầu tổng cược tối thiểu trong thời gian khuyến mãi để đủ điều kiện nhận tiền thưởng.
 4. Tiền thưởng sẽ được tặng cho người chơi dựa vào mức độ hoàn thành yêu cầu tổng cược. Tiền thưởng được tặng vào ngày tiếp theo sau khi người chơi hoàn thành yêu cầu tổng cược (GMT+8).
 5. Tiền thưởng có yêu cầu đặt cược 10 lần tại Casino. Cược ở tất cả các trò chơi đều được tính là hợp lệ.

TIN TỨC DAFA

Tham gia ngay các khuyến mãi mới nhất tại Dafabet!

Ví Chung Dafabet

Trải nghiệm trò chơi đa dạng và đặc sắc.
Phương thức thanh toán đơn giản và nhanh chóng!

XEM NGAY

Bộ Sưu Tập Trò chơi Skywind tại Dafabet Trò Chơi

Tận hưởng các trò chơi Slot mới nhất,
hay nhất Châu Á!

CHƠI NGAY

Arcade Di Động

Đặt cược mọi lúc - mọi nơi!

CHƠI NGAY

THƯỞNG
CHÀO MỪNG

Nạp Tiền lần đầu tại Casino để
giành thưởng 50% tới 1.000.000 VNĐ!

ĐĂNG KÝ
 1. Nạp tiền lần đầu tối thiểu 200.000 VNĐ vào ví Casino ngay hôm nay bằng cách đăng nhập và nhấn nút “Ngân Hàng”. Liên hệ trực tuyến để được hỗ trợ tại đây.
 2. Để nhận Tiền thưởng chào mừng, bạn cần nhập Mã Khuyến Mãi tại Phiếu Nạp Tiền khi thực hiện nạp tiền lần đầu tiên.
  Mã Thưởng: CASFDBVN1M
 3. Tiền thưởng chào mừng 50% lên đến 1 triệu đồng sẽ tự động được cộng ngay khi khoản tiền nạp của bạn được cập nhật thành công.
 1. Khuyến mãi này chỉ áp dụng cho thành viên thuộc VIP Đồng hoặc cao hơn, sử dụng tiền tệ Việt Nam Đồng và thực hiện giao dịch nạp tiền hoặc chuyển quỹ lần đầu trong thời gian khuyến mãi.
 2. Người chơi phải nạp tiền tối thiểu 200.000 VNĐ vào Dafabet Casino để đủ điều kiện cho khuyến mãi. Số tiền nạp tích lũy từ nhiều lần giao dịch sẽ không được tính cho tiền thưởng. Chỉ giao dịch nạp tiền đầu tiên mới được tính cho ưu đãi.
 3. Người chơi phải nhập mã CASFDBVN1M vào ô Mã Khuyến Mãi trong Phiếu Nạp tiền tại Ngân Hàng. Trong trường hợp người chơi không nhập mã thưởng vào trang nạp tiền thì sẽ không thể nhận Thưởng Nạp Tiền Lần Đầu ngay lập tức.
 4. Người chơi nạp tiền lần đầu thành công sẽ được nhận thưởng ngay lập tức. Người chơi chỉ có thể nhận thưởng một lần và không thể kết hợp với tiền thưởng đăng ký khác.
 5. Tiền thưởng sẽ dựa trên số tiền nạp lần đầu của người chơi.
 6. Yêu cầu đặt cược: 15x (tiền nạp + tiền thưởng), hợp lệ cho tất cả trò chơi tại Casino.

ĐIỀU KHOẢN &
ĐIỀU KIỆN


 1. Khuyến mãi này dành cho tất cả người chơi sử dụng tiền thật tại Dafabet.
 2. Người chơi nạp tiền lần đầu sẽ phải hoàn thành yêu cầu đặt cược 1 lần số tiền nạp để có thể rút tiền thưởng và tiền thắng cược từ tiền thưởng.
 3. Các khuyến mãi mỗi ngày có yêu cầu khác nhau. Vui lòng nhấn vào Điều khoản & Điều kiện để xem chi tiết đầy đủ những yêu cầu của ưu đãi.
 4. Những hoạt động trên phần mềm tải về, di động, Mobile Lite, Ứng Dụng, trò chơi flash và iPlay của Dafabet Casino đều được tính cho các yêu cầu của chương trình khuyến mãi. Danh mục các trò chơi là khác nhau tại các nền tảng khác nhau.
 5. Tất cả tiền thưởng có yêu cầu đặt cược 10 lần. Cược ở tất cả các trò chơi casino đều hợp lệ cho yêu cầu đặt cược.
 6. Tất cả ngày tháng cụ thể được nêu trong trang này đều thuộc năm 2018 (GMT +8).
 7. Một người chơi chỉ được tạo 1 tài khoản và nhận được 1 ưu đãi. Người chơi sẽ ngay lập tức bị cấm tham gia, bị khóa tài khoản, bị tịch thu tiền và mất quyền rút tiền nếu mở nhiều tài khoản và/hoặc thể hiện các hành vi được xem là lạm dụng tiền thưởng.
 8. Dafabet Casino có toàn quyền sửa đổi, hủy bỏ, từ chối, hay thu hồi bất kỳ khuyến mãi nào.
 9. Quyền quyết định cuối cùng thuộc về Dafabet Casino.
 10. "Điều Khoản Sử Dụng" của Dafabet Casino được áp dụng.

ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN

 1. Khuyến mãi này dành cho tất cả người chơi sử dụng tiền thật tại Dafabet.
 2. Người chơi nạp tiền lần đầu sẽ phải hoàn thành yêu cầu đặt cược 1 lần số tiền nạp để có thể rút tiền thưởng và tiền thắng cược từ tiền thưởng.
 3. Các khuyến mãi mỗi ngày có yêu cầu khác nhau. Vui lòng nhấn vào Điều khoản & Điều kiện để xem chi tiết đầy đủ những yêu cầu của ưu đãi.
 4. Những hoạt động trên phần mềm tải về, di động, Mobile Lite, Ứng Dụng, trò chơi flash và iPlay của Dafabet Casino đều được tính cho các yêu cầu của chương trình khuyến mãi. Danh mục các trò chơi là khác nhau tại các nền tảng khác nhau.
 5. Tất cả tiền thưởng có yêu cầu đặt cược 10 lần. Cược ở tất cả các trò chơi casino đều hợp lệ cho yêu cầu đặt cược.
 6. Tất cả ngày tháng cụ thể được nêu trong trang này đều thuộc năm 2018 (GMT +8).
 7. Một người chơi chỉ được tạo 1 tài khoản và nhận được 1 ưu đãi. Người chơi sẽ ngay lập tức bị cấm tham gia, bị khóa tài khoản, bị tịch thu tiền và mất quyền rút tiền nếu mở nhiều tài khoản và/hoặc thể hiện các hành vi được xem là lạm dụng tiền thưởng.
 8. Dafabet Casino có toàn quyền sửa đổi, hủy bỏ, từ chối, hay thu hồi bất kỳ khuyến mãi nào.
 9. Quyền quyết định cuối cùng thuộc về Dafabet Casino.
 10. "Điều Khoản Sử Dụng" của Dafabet Casino được áp dụng.

THƯỞNG CHÀO MỪNG

Nạp Tiền lần đầu tại Casino để
giành thưởng 50% tới 1.000.000 VNĐ!

ĐĂNG KÝ
 1. Nạp tiền lần đầu tối thiểu 200.000 VNĐ vào ví Casino ngay hôm nay bằng cách đăng nhập và nhấn nút “Ngân Hàng”. Liên hệ trực tuyến để được hỗ trợ tại đây.
 2. Để nhận Tiền thưởng chào mừng, bạn cần nhập Mã Khuyến Mãi tại Phiếu Nạp Tiền khi thực hiện nạp tiền lần đầu tiên.
  Mã Thưởng: CASFDBVN1M
 3. Tiền thưởng chào mừng 50% lên đến 1 triệu đồng sẽ tự động được cộng ngay khi khoản tiền nạp của bạn được cập nhật thành công.
 1. Khuyến mãi này chỉ áp dụng cho thành viên thuộc VIP Đồng hoặc cao hơn, sử dụng tiền tệ Việt Nam Đồng và thực hiện giao dịch nạp tiền hoặc chuyển quỹ lần đầu trong thời gian khuyến mãi.
 2. Người chơi phải nạp tiền tối thiểu 200.000 VNĐ vào Dafabet Casino để đủ điều kiện cho khuyến mãi. Số tiền nạp tích lũy từ nhiều lần giao dịch sẽ không được tính cho tiền thưởng. Chỉ giao dịch nạp tiền đầu tiên mới được tính cho ưu đãi.
 3. Người chơi phải nhập mã CASFDBVN1M vào ô Mã Khuyến Mãi trong Phiếu Nạp tiền tại Ngân Hàng. Trong trường hợp người chơi không nhập mã thưởng vào trang nạp tiền thì sẽ không thể nhận Thưởng Nạp Tiền Lần Đầu ngay lập tức.
 4. Người chơi nạp tiền lần đầu thành công sẽ được nhận thưởng ngay lập tức. Người chơi chỉ có thể nhận thưởng một lần và không thể kết hợp với tiền thưởng đăng ký khác.
 5. Tiền thưởng sẽ dựa trên số tiền nạp lần đầu của người chơi.
 6. Yêu cầu đặt cược: 15x (tiền nạp + tiền thưởng), hợp lệ cho tất cả trò chơi tại Casino.